Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

3388 ee31 420
salami
Wojciech Weiss, Pocałunek na trawie (1899)

May 23 2017

salami
3737 cef8 420
salami
9432 77b6 420
Reposted fromadejsza adejsza viaolalaa olalaa
5910 d936 420
salami
salami
***
Marcin Baran

OPIS STRACONEGO KOBIECEGO CIAŁA

Znałem kiedyś kobietę.
Nieważne kiedy, obojętnie jaką. *
Pachniała miodowym pumperniklem, a jej pupa ruszała się łagodnie, gdy szła się ubrać do łazienki.
Kto teraz dotyka krągłego końca jej ucha?
Kim się posługuje, by nie lubić świata?
Ciało miała podobne do ciał innych kobiet. **
Szczególnie zmysłowo pokazuje kunszt nieobecności.
Wargi?
Ciepłe, zmysłowe, wspaniałe.
Obrzmiewały tak szybko, i nie tylko one.

(Jak uczynić z Ciebie jedną z wielu kobiet?)

* Nieprawda. Wciąż pamięta jej ciało. (przyp. aut.)
** Nieprawda. Wciąż pamięta jej ciało. (przyp. aut.)
***
Reposted fromdisheveled disheveled
salami
salami
5911 2d0a 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viameelt meelt
salami
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viaRedPenny RedPenny
salami
Reposted frombluuu bluuu viaRedPenny RedPenny
4871 6d3f 420

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaRedPenny RedPenny
4871 6d3f 420

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaRedPenny RedPenny

May 22 2017

9844 145f 420

Alaska | by Louise Alban

1115 eaee 420

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
salami
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
salami
5970 b64c 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viamadadream madadream
salami
0242 8f1d 420

May 20 2017

salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl